handelsbetingelser

I Crossfit North 579 modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CrossFit North 579 forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til CrossFit North 579.

§2 Medlemsbetingelser
CrossFit North 579 kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til CrossFit North 579.

§5 Prisændringer
CrossFit North 579 forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
CrossFit North 579 kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før holdstart. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet CrossFit North 579 ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af CrossFit North 579 er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. CrossFit North 579 tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. CrossFit North 579 kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Hold udbud
CrossFit North 579 har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til CrossFit North 579 kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan CrossFit North 579 uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Brug af åbningstilbud
Ved køb af åbningstilbuddet 3 måneder for 2’s pris, vil medlemmet overgå til vores almindelige løbende abonnement til Premium medlemskab på kr. 499,- pr. md. Dette sker uden yderlige samtykke fra medlemmet. Ved opsigelsen er de generelle opsigelsesregler gældende.

§18 Bero
Du kan sætte dit medlemskab i bero, op til 90 dage, for et engangsgebyr på kr. 249,-